Email nie wyświetla się prawidłowo? Zobacz Newsletter w przeglądarce.

O.pl Polski Portal Kultury - Newsletter

Newsletter O.pl – 2017-03-24

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego

Otwarcie 29 marca 2017 roku

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego (oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia) w dawnym skrzydle południowym wrocławskiego Pałacu Królewskiego prezentuje i promuje dorobek wrocławskiej sceny teatralnej, uważanej za jedną z najważniejszych w Europie, ze szczególnym naciskiem na przypomnienie postaci jej wybitnego twórcy – Henryka Tomaszewskiego.

‌Idea stworzenia miejsca dokumentującego pracę oraz słynną pasję kolekcjonerską Henryka Tomaszewskiego powstała jeszcze za jego życia zyskując aprobatę Mistrza. Muzeum opowiada o całym wrocławskim życiu teatralnym poprzez wystawy stałe i czasowe, rozbudowany i oryginalny program edukacyjny łączący zajęcia teoretyczne z praktycznymi, spotkania, pokazy i warsztaty. To miejsce, w którym zwiedzającego od wejścia bierze w posiadanie zaczarowany świat teatru.

‌Jedną z myśli przewodnich tej instytucji jest jej spersonalizowany charakter – opowiada ona historię przez pryzmat konkretnych ludzi i ich pracy. Dlatego w ramach wystawy stałej odtworzono mieszkanie Mistrza Henryka Tomaszewskiego, gabinet profesora Janusza Deglera z jego obszernym księgozbiorem literatury poświęconej teatrowi oraz atelier fotograficzne Stefana Arczyńskiego, niestrudzonego dokumentalisty wrocławskiej sceny teatralnej. Ważnym elementem wystawy stałej jest również Pracownia Paszczodźwięków dr. Mirosława Oczkosia.

Muzeum im. Henryka Tomaszewskiego
Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia
Plac Wolności 7a
50 – 071 Wrocław
muzeum@mmw.pl


O.pl Polski Portal Kultury – KONTAKT

Redakcja: redakcja@o.pl
Reklama: reklama@o.pl
E-mail ogólny: info@o.pl


O.pl Polski Portal Kultury trafia miesięcznie do ponad 100.000 unikatowych użytkowników (badanie Unique Users – UU).


Jeżeli chcesz zrezygnować z subskrybcji Newslettera, kliknij w [UNSUBSCRIBE] [CONTENT].


Copyright – O.pl Polski Portal Kultury – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Design and creation: MODULUS